Het werk "renovatie Keizerslanden " te Deventer wordt uitgevoerd door Temmink Infra bv.  In het bestek   is op de Karel de Grote laan een parkje met fontein opgenomen.    Mijn contact met Temmink bv dateert van een eerder werk.   In dit geval heeft men mij verzocht om de installatie zoals omschreven in het bestek kritisch te bekijken, en te voorzien van een risico analyse en een exploitatie kosten prognose.    Deze rapportage  was de aanleiding voor  een voorstel tot herzien van het ontwerp.   Dit voorstel  met een andere benadering van de techniek heb ik voor Temmink bv  in een ontwerp en omschrijving uitgewerkt. Voorwaarde was dat het uiterlijk van de fontein gelijk zou blijven aan het ontwerp. Doel was om een veilige en zuinige installatie te maken.

 

Deze installatie werkt met een minimum aan middelen en is volkomen veilig voor kinderen.

Het water dat uit de nozzles komt is leidingwater zonder toevoeging. De installatie is getoetst aan de norm voor drinkwater ( NEN 1006) en voldoet hieraan.   Stroom verbruik van de installatie is nihil, en het waterverbruik  blijft door het benutten  van eenvoudige maar slimme technische toepassingen binnen de perken.    Deze bedriegertjes bestaan uit 2 groepen van ieder 4 waterstralen. Deze 8 water stralen werken geheel onafhankellijk van elkaar.

Door het toepassen van een eenvoudige schakeltechniek ( geen elektronica of PLC)  spuiten de stralen in een onvoorspelbare volgorde.

Instellingen zijn eenvoudig aan te passen.

Deze installatie is door de werknemers van Temmink bv ge´nstalleerd. De samenwerking was prettig. En het resultaat is op zaterdag 12 mei  2012 met een feestje door de hele buurt warm onthaald.

 

Kijk ook op de site van Temmink infra bv    klik op deze link