Een aannemer heeft als opdracht aangenomen om een deel van de openbare ruimte in te richtten.  Dat kan zijn een park, een plein een winkelstraat. In dit ontwerp zit een fontein installatie, in welke vorm dan ook.

 Men kan als aannemer naar een leverancier van fontein installaties gaan en daar het complete pakket bestellen.  Echter veel van wat u daar aan gaat schaffen valt voor u onder dat wat voor u al standaard is ( denk b.v. aan beton putten en leidingwerk)

En het grondwerk, het leggen van het leidingwerk, het stellen van de kasten en putten moet u toch zelf doen. En u heeft hiervoor het materiaal en de mensen al op het werk.

 Wat kan ik dan voor u doen.                         Mijn verdienste zit niet in het leveren van materiaal                                                                      Mijn verdienste zit hem in het maken van een eenvoudig ontwerp, en een passend plan.

Ik maak een plan, zo eenvoudig mogelijk, maar wel functioneel. Niet alleen voor nu maar ook goed te onderhouden. Specialistische zaken als de op maat gemaakte fontein appendages

( spuitkoppen, aansluitstukken, LED verlichting ) kan ik voor u maken en leveren.

Zij vormen maar een klein deel van het totaal.

De andere zaken als pompen, trottoirkasten, schakelpaneel en wat er verder nog nodig is lever ik u niet. U kunt deze niet bij mij kopen. Wel kan ik u helpen met de selectie, de aanvraag en het voorbereiden van de bestelling. U bestelt zelf bij de leverancier, ik zit hier verder niet tussen. Maar ik zoek wel alles voor u uit, bereid het voor en begeleid ook dit deel van het traject.

 Ik begeleid verder de aanleg en leg het nodige vast. Maak aan het einde van het project een handboek en een onderhoudsvoorschrift.

Ik overleg tussentijds en voorafgaande aan het project met uw opdrachtgever of het ontwerp, en de gekozen oplossingen binnen het eisen pakket van uw opdrachtgever vallen.

Dit laatste deel, het overleg met uw opdrachtgever alleen op uw verzoek ( u bent mijn opdrachtgever) en in overleg met u.

 

In vrijwel alle gevallen ben ik in staat om samen met u een installatie te realiseren die beduidend minder kost dan een installatie geleverd door een bedrijf dat de hele installatie levert. En daarbij een goede kwaliteit waarborgt waarbij bedieningsgemak voor de eindgebruiker voorop staat.