Uw Voordeel

Uw voordeel is dat u iemand inhuurt die u geen installatie wil verkopen. Mijn verdiensten bestaan niet uit het verkopen van zoveel mogelijk materiaal voor een zo hoog mogelijke prijs, maar uit het verzorgen van een goed en degelijk ontwerp en voor de uitvoering in overleg met mijn opdrachtgever een zo hoog mogelijke kwaliteit voor een passende prijs in te kopen.

En hier zit een groot verschil in.

U huurt iemand in die zowel theoretisch als praktisch geschoold is in dit soort installaties en zowel de praktijk als de theorie beheerst. Ik kijk naar de installatie en het ontwerp vanuit het oogpunt van de opdrachtgever.  Wat is de duurzaamheid, wat wordt er verlangd voor onderhoud, zijn er aandachtpunten voor b.v. veiligheid, vervuiling e.d.

Ik kan voor u een aanbieding kritisch bekijken en van commentaar voorzien.

Zijn er voor een bepaald ontwerp alternatieven wat betreft uitvoering of leverancier? Is een opgegeven prijs reŽel?  Dit zijn vragen waarmee ik u kan helpen aan een antwoord.

Dit naast het maken van een kompleet ontwerp dat bestek klaar wordt aangeleverd voor aanbesteding, of het maken van speciale appendages die ingepast worden om b.v. een bestaande ontwerp fout op te kunnen lossen.

Daarbij een goed begin is het halve werk, en dat kan zonder kosten te maken. In een gesprek kunnen we de mogelijkheden bespreken en zien in hoeverre die in het budget passen. Ter ondersteuning kunnen de foto's en eerder gemaakte werken dienen.   Hieruit is e.e.a. te visualiseren en inspiratie te halen.

 Met verkregen beeld en de ruwe kostenraming is een goed begin gemaakt.

Hiervoor maak ik graag met u, geheel vrijblijvend een afspraak. We kunnen dan zonder kosten te maken kennis met elkaar maken.

 Bart van der Zwan     06-10909669

info@stadsfontein.nl