Overheid. / gemeente  of    instellingen

 De overheid, en met name de locale overheid is een van de grootste, zo niet zelfs de grootste opdrachtgever als het gaat om voorzieningen in de openbare ruimte. Hier horen ook fontein installaties bij. Echter fontein techniek is een specialisatie die men zelden in huis heeft.

Vaak beroept men zich op een leverancier van fontein installaties, en laat die een offerte maken.  Een fontein is maar een deel van de inrichting.  Deze inrichting laat men verzorgen door een aannemer.   De fontein wordt daarmee tot een deel van het totale project.

 Wat kan ik hier voor u betekenen.          In het voor traject :

Sparring partner.   Wat bepaald de prijs uiteindelijk van de fontein. Welke invloed heeft de vormgeving op het budget. Voor welke problemen bedenken we een slimme oplossing.

Wat zijn de benodigde dimensies voor de wateropslag, leidingwerk, pompen, stroom en water aansluiting etc.  Hoe beperken we het verbruik van water en energie, en hoe houden we de installatie veilig

 Voorbereidende fase:        Het maken van een ontwerp, met een bijbehorend PvE.

Of het maken van een PvE bij het ontwerp dat de opdrachtgever heeft gekozen.  Bij dit PvE worden er details en voorwaarden omschreven die bindend zijn voor de gekozen installatie. Er kan nu ook een kosten raming gemaakt worden voor de fontein installatie zelf.   De kennis om de bouwkundige zaken te kunnen ramen is aanwezig bij de opdrachtgever.   Het onderhoud kan nu ook begroot worden, evenals het gebruik aan water en elektra.

 Uitvoerende fase:          Toezicht op locatie en het beantwoorden van vragen gesteld door de installateur en de aannemer. Daarna komt het controleren of  in een aantal gevallen het maken van een handboek.

 Een alternatief kan zijn om mij met het gemaakte plan of PvE door te schuiven naar een aannemer infrastructuur en een installateur. Bedrijven waar u al op het project mee samenwerkt.

 

Hiernaast kan ik voor u verzorgen voor bestaande installaties

1          Keuring van de fontein installatie. Is de installatie veilig, voldoet deze aan de voorschriften, zijn er aandacht punten.

 2          Kan er worden bespaard op de beheers en exploitatie kosten van de fontein installatie

 3            Omschrijven benodigd onderhoud, kan dit worden aanbesteed of is het zinvol om dit een eigen dienst te laten doen.

 4          Bij een groter aantal installaties een opzet maken voor onderhoud in eigen beheer van de eigenaar van de installaties. Bij meerdere installaties, en zeker indien het onderhoud is te integreren met een bestaande onderhoudsdienst voor b.v. rioolwater installaties is het lonend om dit onderhoud in eigen beheer te doen.