De Vijver en het Bos en Lommerplantsoen dateren van ca 1960. E.e.a. is terug te vinden op de site van het Nederlands Architecten Instituur ( www.nai.nl )   Daar is de volgende tekst terug te vinden:

De aanleiding voor deze beeldengalerij was de schenking van een viertal beelden bij de opening van het GAK-gebouw (Gemeentelijk Administratie Kantoor), een elf verdiepingen hoog gebouw van architect Merkelbach. De schaal van het pand, het parkje er tegenover en de schaal van de beelden, die daar zouden worden geplaatst, vroegen om een overgang. Die werd gevonden in een vijver met een bescheiden luifel eromheen met banken en vlonders in de vijver. Hartsuyker die dit heeft ontworpen ondervond veel steun van Merkelbach en van Mien Ruys, tuinarchitecte van het plantsoen.


De beelden zijn helaas verdwenen, maar de vijver met pergola zijn bewaard gebleven. Bij de renovatie van het plantsoen en nu stadstuinen is de vijver met pergola opgenomen in het nieuwe ontwerp van het plantsoen. Deze renovatie is gerealiseerd in begin 2013. De aannemer Jos Scholman tekende voor de uitvoering van de renovatie van het park. Mijn opdracht kwam rechtstreeks van het Stadsdeel Oud-West en bestond uit de vijver en het hierin plaatsen van een brug in het verlengde van het nieuw aan te leggen pad. In deze brug zijn opgenomen z.g. Bedriegertjes. Willekeurige waterstraaltjes die op een niet te verwachtten moment kunnen gaan spuiten.  De hieronder weergegeven fotoreeks laat o.a. de ontwikkeling van het park zien.

Wie nu meer wilt weten van het Bos en Lommer plantsoen en de bijbehorende stadstuinen kan eens kijken op  www.stadstuinbosenlommer.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontwerp in 1960

            

   Zo heeft de vijver met pergola er omstreeks 1970 uit gezien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Deze foto dateerd volgens het stadsarchief van oktober 1990

  

   in 2005 is de staat van de vijver met pergola beduidend minder geworden.  Inmiddels worden er plannen gemaakt voor een renovatie waarbij de hele omgeving betrokken is.

 

 

 

 

 

   Plaatsen van de putkast tbv elektra                       Jos Scholman  legt het nieuwe park aan                    Aanvang van de werkzaamheden voor de brug           Het stellen van de brug

               

 

 

 

 

 

 

 

  brug en pad liggen in elkaars verlengde

           

  8 waterstraaltjes naast het blok