Dit zijn de zaken die inspireren.  De oude Juliana Fontein in Waalwijk was zwaar verwaarloosd. En de gemeente vond een restauratie boven het budget gaan. Door een burger initiatief van  Peer Claassen  is de fontein geheel in oude luister hersteld. Peer heeft sponsors en adviseurs "geregeld", en zeker in de voorbereidende fase bergen werk verzet.  Door zijn enthousiasme hebben vele mensen zich ingezet om deze monumentale fontein te presenteren zoals het ooit bedoeld is.

Zie hier de begeleidinde tekst van de tbv de Juliana Fontein in het leven geroepen stichting

In maart 2012 maakte de gemeente, via de verantwoordelijke wethouder, bekend dat ze het voortbestaan van de meer dan 60 jaar oude en beeldbepalende fontein op het Hertog Janpark in Waalwijk niet meer kon garanderen. De fontein moest gerenoveerd worden maar de gemeente had hiervoor geen geld beschikbaar. De sloophamer dreigde. Er klonken veel protesten op uit de Waalwijkse bevolking. Door een aantal betrokken burgers die zich de teloorgang van weer een cultuurhistorisch erfgoed binnen hun gemeente erg aantrokken werd een belangengroep opgericht waar een klein jaar later de Stichting Julianafontein Waalwijk uit voortvloeide.

De Stichting stelde zich ten doel de fontein te renoveren en in oude luister te herstellen. Na een reddingsactie van ruim anderhalf jaar is de Julianafontein onlangs, op 20 oktober 2013, weer opnieuw in gebruik genomen. De renovatie is voornamelijk mogelijk gemaakt door eigen inzet van de belangengroep en door allerlei bedrijven die zich via sponsoring, hetzij financieel of in natura, ingezet hebben voor het behoud. Ook de gemeente droeg uiteindelijk zijn steentje bij en heeft de renovatiebegroting, die een bedrag behelsde van 87.000,=, sluitend gemaakt met een bijdrage van 22.500,=. Samen met de gemeente heeft de Stichting ook de zorg voor het onderhoud op zich genomen waardoor deze unieke fontein, voorzien van de nieuwste techniek, weer jaren in volle glorie kan blijven spuiten.